Satın alma koşulları

1. Bilgilerimiz

İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, Merkez Mh., Çifte Cevizler Cad., Saruhan Plaza No: 23/65 Şişli / İSTANBUL, adresinde yerleşik, 368344-5 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Sicilinde kayıtlı ve 4641832205 numarasıyla Şişli Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk şirketi olan HTC VE LVN TEKSTİL MOBİLYA AYAKKABI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Augie L’eauphant ismiyle gerçekleştirilir. AUGIE L’EAUPHANT’a 0850 885 AU (28) LP (57) numaralı ücretsiz müşteri hizmetleri hattından ulaşabilirsiniz. 

2. Genel Satış Koşullarının kapsamı ve kabulü

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek, müşteri; 

1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı, 

2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; AUGIE L’EAUPHANT’ın böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, AUGIE L’EAUPHANT’ın siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu, 

3. AUGIE L’EAUPHANT’a doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda AUGIE L’EAUPHANT’ın bu bilgileri müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur (Veri Gizliliği Politikası bakınız). 

Müşterinin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü AUGIE L’EAUPHANT’a vermediği hallerde, AUGIE L’EAUPHANT siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır. 

3. Sipariş ve satın alma koşulları

Bu internet sitesinde verilen herhangi bir sipariş web sitesinde satışa sunulan fiyatların ve ürünlerin kabul edildiğini ima edecektir.

*Sözleşmenin kurulması

Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta alır ("Sipariş Onayı"). Daha sonraki ikinci bir e-postada siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu ("Teslimat Onayı") müşteriye bildirilir. AUGIE L’EAUPHANT tarafından böyle bir onay müşteriye sunulmamış ise sözleşme kurulmamış sayılır. 

*Ürünlerin bulunabilirliği

Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, AUGIE L’EAUPHANT müşteriye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşterinin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı AUGIE L’EAUPHANT müşteriye iade eder. 

*Siparişin reddi

AUGIE L’EAUPHANT’ın internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. AUGIE L’EAUPHANT kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi bir siparişi aldıktan veya müşteriye “Sipariş Onayı” gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. AUGIE L’EAUPHANT, müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya “Sipariş Onayını” gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

*Teslimat

AUGIE L’EAUPHANT stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini “Teslimat Onayı’nda” belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise “Sipariş Onay” tarihinden itibaren en fazla otuz (30) iş günü içinde teslim eder. Ürünlerin tedarikinin AUGIE L’EAUPHANT’ın kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde AUGIE L’EAUPHANT müşteriyi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır. 

AUGIE L’EAUPHANT kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. 

Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda müşteri AUGIE L’EAUPHANT’a ulaşarak sözleşmeyi sonlandırabilir ve müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir. 

Müşteri tarafından belirlenen tarihte teslim edilecek sanal hediye kartı dışında Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri teslimat yapılmaz. 

Müşteri bu teslimat hizmetini seçtiğinde AUGIE L’EAUPHANT’ın teslimat personelini veya AUGIE L’EAUPHANT’ın temsilcisini evine kabul etmiş sayılır. AUGIE L’EAUPHANT müşterinin evine veya eşyalarına zarar riskini önlemek veya bu riski en aza indirmek için eşyalarını veya zarar görebilecek herhangi bir şeyi kaldırmasını ve teslimat personelini evinize mümkün olan en elverişli şekilde kabul etmesini rica eder. AUGIE L’EAUPHANT’ın ihmalinden kaynaklanmadığı müddetçe riskin önlenmesi veya en aza indirilmesi için makul önlemlerin alınabileceği ve eşyaların güvenli yerlere kaldırılabileceği durumlar için AUGIE L’EAUPHANT sorumlu tutulamaz. 

İşbu Koşullar bağlamında, "teslimat" veya "teslim edildi" durumlarının oluşması için müşterinin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir. 

*Teslim edememe hali

Teslimat mümkün olmazsa ürün/ler depoya iade edilir.Teslimatın mümkün olmaması halinde müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için AUGIE L’EAUPHANT ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de AUGIE L’EAUPHANT’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü teslimat gerçekleşmez ve müşteri takip eden üç (3) iş günü içinde teslimat için AUGIE L’EAUPHANT ile iletişime geçmezse müşterinin sözleşmeye aykırı davrandığından bahisle sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (AUGIE L’EAUPHANT’ın sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında müşterinin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) AUGIE L’EAUPHANT, müşteriden aldığı bütün ödemeleri herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın her halükarda, işbu sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) iş günü içinde müşteriye iade edecektir. Müşteri sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve AUGIE L’EAUPHANT’ın bu maliyeti müşteriye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır. 

4. Risk ve mülkiyet

AUGIE L’EAUPHANT’ın belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı müşteri kabul ettiği müddetçe teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar AUGIE L’EAUPHANT’ın sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti sözkonusu ürünün müşteriye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren müşteriye geçer (Mülkiyetin devri) 

5. Fiyat ve ödeme

Ürünlerin fiyatı internet sitesinde belirlendiği şekildedir. AUGIE L’EAUPHANT internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen bu konuda hatalar meydana gelebilir. Müşterinin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda AUGIE L’EAUPHANT müşteriyi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek müşteriye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişiini iptal etme seçeneklerini sunar. AUGIE L’EAUPHANT müşteriye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar müşteriye iade edilir. 

Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, AUGIE L’EAUPHANT ürünleri müşteriye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (müşteriye teslimat onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir, ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret “Alışveriş Rehberinde” belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) müşteriye “Sipariş Onayı” gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için müşteri satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca müşteri satın alma süreci boyunca ödeme işlemi öncesinde sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir. Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin müşteri tarafından teyit edilmesinden önce satın alınan ürüne ilşkin temel nitelikleri ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda müşterinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde müşterinin dikkatine sunulur. Ayrıca müşterinin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına "Hesabım"bölümünden ulaşılabilir. 

Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen Ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartları ve debit kartlar aracılığıyla yapılır. 

Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için müşterinin kredi kartı bilgileri şifrelenir. AUGIE L’EAUPHANT müşteri siparişi verdiğinde işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek amacıyla müşterinin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat AUGIE L’EAUPHANT tarafından siparişin onaylandığı anda yapılacaktır. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu veya banka kartının yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. 

Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat müşterinin kartını veren kurumun AUGIE L’EAUPHANT'a ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı AUGIE L’EAUPHANT yükümlü olmayacaktır ve sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır. Eğer sipariş AUGIE L’EAUPHANT mağazalarında mevcut elektronik cihazlardan biri vasıtasıyla yapılıyorsa, mutlaka bu cihazlarda açıklanan satın alma sürecine ilişkin adımlar takip edilip her adımda gereken bilgiler tamamlanmalı/doğrulanmalıdır. Siparişe ilişkin detayları satın alma işlemi sırasında ödeme yapmadan önce değiştirebilirsiniz. Ödeme yükümlülüğünden hemen önce ürünün temel özellikleri, fiyatı, cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağını ve haktan nasıl vazgeçilebileceğini içeren bir sipariş özeti tarafınıza sağlanacaktır. Sipariş cihaz ekranında bulunan ilgili sayfadaki ‘’Ödemeye Onay Ver’’ yazan butona tıklanması ile verilmiş sayılacak ve sipariş verildiği takdirde ödeme yükümlülüğü altında olacaksınız. 

Ödeme internet sitesinde ve uygulamalarda görünen ödeme araçları, kredi kartı ve debit kartları üzerinden yapılabilir. Kartın geçerliliğin kontrol edilmesi ve onaylanmasıyla ilgili yukarıdaki koşullar uygulanacaktır. Ayrıca siparişiniz için ödeme yapmak adına size kasada ödeme seçeneği de sunulabilir. Bu halde ödemenizi mağazalarda mevcut olan herhangi bir ödeme aracı ile yapabilirsiniz. 

6. Fatura

Fatura düzenlenir ve müşteriye en geç teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. AUGIE L’EAUPHANT fatura konusunda e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar. 

7. Katma değer vergisi

Geçerli mevzuat hükümleri uyarınca internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri müşterinin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. 

8. Cayma hakkı

Cayma süresi müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) iş günü sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devraldıktan on dört (14) iş günü sonra sona erer (aşağıdaki madde belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere). 

Satın alınan ürünler Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir. 

Bu cayma hakkını kullanabilmek için müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve sözleşmeyi fesih kararını AUGIE L’EAUPHANT'a yazılı bildirim veya internet sitesi üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir.

Müşterinin cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair AUGIE L’EAUPHANT’ı bilgilendirmesi yeterlidir. 

Müşteri herhangi bir sorusu olması halinde, [email protected] adresine mail atarak veya 0850 885 AU (28) LP (57) numaralı müşteri hizmetleri hattından arayarak yetkili birine ulaşabilir.

Geri ödeme her hangi bir gecikme olmaksızın cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) iş günü geçmeyecek şekilde yapılır. Müşterinin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın kargo yoluyla iadeler AUGIE L’EAUPHANT’ın seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa AUGIE L’EAUPHANT’ın maruz kalacağı ekstra masraflar müşteriye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir. 

Siparişinizin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istediğiniz ve AUGIE L’EAUPHANT tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullanmadığınız (şirket tarafından belirlenen kurye şirketi dışında) takdirde; iade edilecek ürünlerin transferini müşterinin kendisinin organize ederek kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, AUGIE L’EAUPHANT tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı sözkonusu iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklerden sorumluluk tamamen tarafınıza ait olacak olup, bu şekilde iadelerden AUGIE L’EAUPHANT kesinlikle sorumlu olmayacaktır. 

Buna ek olarak, AUGIE L’EAUPHANT tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullandığınızda iade paketinin içeriğinden sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. İade paketinin içeriğinde AUGIE L’EAUPHANT tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda paketin tarafınıza iadesinin yapılacağını ve ilgili masraflardan sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. 

*Cayma hakkını kullanmanın sonuçları

Müşterinin sözleşmeyi feshetmesi halinde madde 8'de aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere, AUGIE L’EAUPHANT müşteriden aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (AUGIE L’EAUPHANT’ın sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) müşteriye iade eder. 

AUGIE L’EAUPHANT müşterinin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda böyle bir geri ödemenin sonucunda müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir. 

Müşteri, AUGIE L’EAUPHANT’a ürünleri AUGIE L’EAUPHANT tarafından belirlenen kargo şirketine herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on dört (14) iş günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri bu on dört (14) iş günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir. 

Müşteri yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur. 

*Cayma hakkının istisnaları

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde müşteri cayma hakkını kullanamaz: 

1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo, bikini vb.) teslimine ilişkin sözleşmeler. 

Müşteri teslimat sonrasında durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde kontrol için ele alma mağazalarda makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer müşterinin gözden geçirmek eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa bu farkı Augie L’eauphant cayma hakkının kullanımı sırasında müşteriye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı Augie L’eauphant’a ödemek durumunda kalabilir. 

Müşteri ürünleri orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle AUGIE L’EAUPHANT’a iade etmelidir. Her halde müşteri ürünü iade ederken ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeleri ürün ile birlikte göndermelidir. 

*Kargo yoluyla iade

AUGIE L’EAUPHANT’ın belirlediği kargo şirketi (Yurtiçi Kargo Servisi A. Ş. / Müşteri Numarası: 969195424) yoluyla ürün iade edileceği zaman müşterinin ürünü teslim etme işlemini organize etmek için internet sitesindeki form yoluyla müşteri AUGIE L’EAUPHANT’a ulaşmalıdır. İnternet sitesindeki "İADELER" bölümünde yer alan talimatlar uyarınca müşteri ürünü aynı paket içinde göndermelidir.

Müşteri mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse iade masraflarına katlanması gerekmektedir. Müşteri ürünleri AUGIE L’EAUPHANT’a alıcı ödemeli olarak iade etmek isterse buna bağlı maliyetlerden sorumlu olabilecektir. 

AUGIE L’EAUPHANT ürünleri inceledikten sonra ödenen tutarların geri ödenmesi için müşterinin hakkı olup olmadığı hususunda müşteriyi bilgilendirecektir. Geri ödeme cayma hakkı süresi içinde on dört (14) iş günü kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda cayma niyetinin AUGIE L’EAUPHANT’a bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) iş günü içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır. 

Ürünleri yukarıda belirtilen şeklinde AUGIE L’EAUPHANT’a iade etmenin risklerinden müşteri sorumludur. 

*Ayıplı ürünlerin iadesi

Müşteri teslimat sırasında ürünün sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü durumlarda [email protected] adresine mail atarak veya 0850 885 AU (28) LP (57)  numaralı müşteri hizmetleri hattından arayarak ürün hasarına ilişkin AUGIE L’EAUPHANT’a derhal ulaşmalıdır. 

AUGIE L’EAUPHANT ayıplı olduğu gerekçesiyle kapıda teslim alınmada aynı kurye ile iade edilen ürünü ayrıntılı şekilde inceleyerek makul bir zaman içinde e-posta yoluyla müşteriye ürünü değiştirme veya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili bir bildirim gönderecektir. Ayıp sebebiyle iade edilen ürünlerde ayıp bulunduğu takdirde müşteriye ürüne ilişkin bütün ödemeler, müşteriye ürünü gönderirken oluşan teslimat masrafı ile müşteri ürünü iade ederken oluşan masraflar da dahil olmak üzere geri ödenir. Müşteriden alınan paranın geri ödemesi daima siparişin ödemesini yapmak için müşterinin kullandığı kredi kartına yapılır. 

8. Sorumluluk ve feragat

İşbu koşullarda yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde aşağıdaki konulara ilişkin AUGIE L’EAUPHANT’ın sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz: 

1. AUGIE L’EAUPHANT’ın ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması; 

2. Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet; 

3. AUGIE L’EAUPHANT’ın sorumluluğunu sınırlandırmasının veya hariç tutmasının veya bunları yapmaya çalışmanın AUGIE L’EAUPHANT için yasa dışı veya gayrimeşru olabileceği diğer bütün durumlar. 

AUGIE L’EAUPHANT kendi eylemiyle oluşan öngörülebilir kayıp ve zarar için müşteriye karşı sorumludur. AUGIE L’EAUPHANT işbu şartlara uymazsa sözleşmeyi ihlal etmenin öngörülebilir sonucu olan veya makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan müşterinin kayıp ve zararları için sorumlu olur, ancak öngörülemeyen hiçbirkayıp ve zarardan AUGIE L’EAUPHANT sorumlu değildir.

AUGIE L’EAUPHANT ticari kayıplar için sorumlu tutulmayacaktır. AUGIE L’EAUPHANT sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. Müşterinin ürünleri herhangi bir ticari iş veya yeniden satış amaçlı kullanması halinde AUGIE L’EAUPHANT herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır ve müşteri de ticari kayıplarıyla ilgili AUGIE L’EAUPHANTt’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Bu internet sitesinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, internet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, internet sitesinde aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik AUGIE L’EAUPHANT’ın herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. 

Müşteriye sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak AUGIE L’EAUPHANT’ın sözleşmesel yükümlülüğüdür. Ancak bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu internet sitesinde yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller "göründüğü gibidir" ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler. Müşteri olarak sözleşme kurduğunuzda, AUGIE L’EAUPHANT hukuki yükümlükükleri uyarınca müşteriye göndereceği ürünlerin şu şekillerde olmasından sorumlu olur: (i) ürünler AUGIE L’EAUPHANT’ın verdiği açıklamalara uygundur ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahiptir, (ii) ürünler benzer ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygundur ve (iii) ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterir. AUGIE L’EAUPHANT bu internet sitesinden müşterinin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat müşteri açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında bu internet sitesindeki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya zımni garanti AUGIE L’EAUPHANT’ın sorumluluğu kapsamında değildir. AUGIE L’EAUPHANT’ın sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doku, şekil, dikişler ve renk varyasyonları gibi doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılmamalıdır. Bu doğal özelliklerdeki tutarsızlıklar beklenmeli ve makul karşılanmalıdır. AUGIE L’EAUPHANT yalnızca en iyi kalitede ürünler seçmesine rağmen doğal özellikler kaçınılmazdır ve ürünün kendi görünümünün parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin yasal haklarını veya sözleşmeden doğan cayma hakkını etkilemez. 

*Mücbir sebepler

AUGIE L’EAUPHANT’ın kontrolü dışında meydana gelen ve işbu sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan AUGIE L’EAUPHANT sorumlu veya yükümlü tutulamaz. AUGIE L’EAUPHANT’ın kontrolü dışındaki olaylar makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar: 

1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler. 

2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı. 

3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın hastalıklar veya diğer doğal afetler. 

4. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı. 

5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı. 

6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları. 

7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. 

Herhangi bir sözleşme dahilindeki AUGIE L’EAUPHANT’ın herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem AUGIE L’EAUPHANT’ın yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. AUGIE L’EAUPHANT, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir. 

*Feragat

AUGIE L’EAUPHANT’ın sözleşme süresince müşterinin sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve müşterinin bu yükümlülükleri uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, sözleşme veya koşullardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği müddetçe işbu koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz. 

9. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin kurallar

Müşteri internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima AUGIE L’EAUPHANT’a veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşterinin sunulan içeriği yalnızca açık şekilde AUGIE L’EAUPHANT’ın veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu müşteriyi herhangi bir siparişin veya sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz. 

10. Virüsler, sanal korsanlık ve diğer siber suçlar

Müşteri virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri bu internet sitesine bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. AUGIE L’EAUPHANT bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde böyle bir ihlal durumunda müşterinin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer. 

AUGIE L’EAUPHANT müşterinin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz. 

* İnternet sitemizden bağlantılar

AUGIE L’EAUPHANT’ın internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu AUGIE L’EAUPHANT’a ait değildir. Benzer şekilde bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü Augie L’eauphant üstlenmez. 

11. Yazılı iletişim

Yürürlükteki mevzuat AUGIE L’EAUPHANT’ın müşteriye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Müşteri internet sitesini kullandığında AUGIE L’EAUPHANT ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Müşteriye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak AUGIE L’EAUPHANT müşteriyi bilgilendirir. 

Müşteri sözleşme uyarınca işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve müşteriye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul müşterinin yasal haklarınızı etkilemez. 

12. Koşullarda değişiklik yapma hakkımız

AUGIE L’EAUPHANT zaman zaman bu koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri bu internet sitesini kullandığında veya AUGIE L’EAUPHANT’dan ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve koşullara bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabi olur. Koşullar veya gizlilik beyanında hukuka veya hükümetin yetkili mercilerinin kararlarına uygun olarak yapılan herhangi bir potansiyel değişim önceden müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik müşterinin yasal haklarını etkilemez. 

13. Geri bildirim

Müşterinin yorumları ve geri bildirimleri AUGIE L’EAUPHANT için önemlidir. Müşteri tüm geri bildirim ve yorumları iletişim kanallarından birisi ile gönderebilir.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için gizlilik politikası sözleşmesini inceleyebilirsiniz.